Ανακοινώσεις ΕΚΒΣΔ

Ανακοίνωση ΕΚΒΣΔ για αρχαιρεσίες 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ 12ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Σήμερα 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 και ώρα 6.30 μμ.  συνήλθαν στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου, Πορφυρίου 21  μετά από πρόσκληση της πλειοψηφούσης συμβούλου ΙΩΑΝΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ τα μέλη για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προήλθε από τις εκλογές της 02/07/2021 το οποίο έχει 3τη θητεία με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση σε Σώμα». Ομόφωνα προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα:

1. ΛΑΜΠΡΟΥ    ΙΩΑΝΝΑ        έλαβε το αξίωμα της   ΠΡΟΕΔΡΟΥ

2.ΜΑΚΡΗ        ΚΙΚΗ            έλαβε    το αξίωμα της ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ

3.ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ    ΠΑΝΤΕΛΗΣ        έλαβε το αξίωμα του ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

4.ΜΑΪΛΛΗΣ        ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ       έλαβε το αξίωμα του ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

5.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ    ΤΑΣΙΑ            έλαβε το αξίωμα του  ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

6.ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ    ΓΙΩΡΓΟΣ          έλαβε  το αξίωμα του ΤΑΜΙΑ

7.ΤΣΑΜΠΑΛΑΣ    ΔΗΜΗΤΡΗΣ          έλαβε το αξίωμα της  ΕΦΟΡΟΥ

8.ΛΙΟΝΤΑΣ        ΝΙΚΟΣ          ΜΕΛΟΣ

9.ΜΑΚΑΡΘΙ        ΡΟΝΑΛΝΤ           ΜΕΛΟΣ

10.ΙΑΚΩΒΟΥ        ΜΑΝΩΛΗΣ          ΜΕΛΟΣ

11.ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ          ΜΕΛΟΣ   

Μετά από το παραπάνω αποτέλεσμα και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

ΓΙΑ   ΤΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ