Ανακοινώσεις ΕΚΒΣΔ

Απολογιστικό Συνέδριο ΕΚΒΣΔ – 28/7/23 – 5:30μμ

Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου στις 28/07/2023, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 17:30, καλεί τους αντιπροσώπους του στο Απολογιστικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων, Πορφυρίου 21, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διοικητικός Απολογισμός
  2. Οικονομικός Απολογισμός
  3. Οικονομικός Προϋπολογισμός
  4. Πρόγραμμα Δράσης