Σωματείο Συνταξιούχων Κω

Υπόμνημα Σωματείου Συνταξιούχων Κω

Το σωματείο μας συνυπογράφει το Υπόμνημα διαμαρτυρίας των Συνταξιουχικών Οργανώσεων που αφορά την μη καταβολή από τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας τις συνδρομές που δικαιούμαστε.