Ανακοινώσεις ΕΚΒΣΔ

Προκήρυξη για την εισαγωγή μετεκπαιδευόμενων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπ. Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

Ενημερώνουμε ότι έχει βγει η προκήρυξη για την εισαγωγή μετεκπαιδευόμενων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπ. Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023 και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής.

Από την Τρίτη 19.07.2022 έως και την Δευτέρα 01.08.2022 μέχρι το τέλος της ημέρας.

Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 Αθήνα

Πληροφορίες: 1. Μαρία Ντούσα, Ιωάννα Ορφανού, ΓιώργοςΚαραπάνος Τηλ.: 210 3736166, 210 3736030, 210 3736109

e-mail: metekp@mintour.gr

Για πληροφορίες επισκεφθείτε το site Δημόσιων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης