Ανακοινώσεις ΕΚΒΣΔ

Στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων στα «Πετρέλαια Καβάλας»

Στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων στα «Πετρέλαια Καβάλας». Απαιτούμε: Να ανακληθούν ΤΩΡΑ οι απολύσεις! Καμία δίωξη και καμία ποινικοποίηση των αγώνων των εργαζομένων για το δικαίωμα στην δουλειά.