Ανακοινώσεις ΕΚΒΣΔ

Ανακοίνωση ΕΚΒΣΔ για τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίες στον καύσωνα

Με βάση την πείρα που υπάρχει και τις καταγγελίες που δέχεται το Εργατικό Κέντρο , εργαζόμενοι εκτίθενται σε ακατάλληλες συνθήκες εργασίας σε συνθήκες καύσωνα.